Leadership

6GANA Advisory Committee

  • Hequan Wu, Quan Yu, Ping Zhang, Xiaohu You, Jinkang Zhu, Wen Tong, Zhisheng Niu, Ying-Chang Liang, Shanzhi Chen, Yuhong Huang, Yunqing Chen

6GANA TSC (Technical Steering Committee)

  • Guangyi Liu, Jianjun Wu, Zhenqiang Sun, Jianxin Liao, Changle Li, Shuguang Cui, Honggang Zhang, Yang Yang 

TG1

  • Chair: Shaohui Sun, Vice-Chair: Yachen Wang

TG2

  • Chair: Guangyi Liu, Vice-Chair: Zhenqiang Sun

TG3

  • Chair: Jianjun Wu, Vice-Chair: Guang Yang

TG4

  • Chair: Pingyi Fan, Vice-Chair: Shuguang Cui

TG5

  • Chair: Jingyu Wang, Vice-Chair: Changle Li

TG6

  • Chair: Qinyu Zhang, , Vice-Chair: Yongdong Zhu

TG7

  • Chair: Zhisheng Niu, Yang Yang, Vice-Chair: Guangyi Liu, Jianjun Wu, Honggang Zhang